Η Εταιρεία

alpha spine

Εταιρικό Κεφάλαιο: 75.000 ευρώ με κεφαλαιακή και εξωκεφαλαιακή εισφορά

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 131759201000

Έδρα: Συγγρού 344 και Σόλωνος 4, Καλλιθέα – Αθήνα

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση

Iσολογισμός 2014
  • AlphaSpine

Copyright © 2022